ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Επικοινωνήστε με την Αργυρώ Χιώτη και την ομάδα VASISTAS στο info@argyrochioti.gr

Για την οργάνωση παραγωγής και διάθεσης των παραστάσεων της Αργυρώς Χιώτη και της ομάδας VASISTAS εκτός Ελλάδος επικοινωνήστε με
την Sophie Clot στο sophie@argyrochioti.gr | +33 660 17 60 76